44,865 bells
 
 
 
 
 
 
 Kody
Nin10dude 2/28/2004 502 5.93
 Ness
Nin10dude 12/1/2005 183 5.78
 Red Shy Guy (Freehand)
Nin10dude 4/15/2003 578 5.09
 Mr. Saturn
Nin10dude 12/1/2005 198 4.61
 Cross-Eyed
Nin10dude 2/8/2003 590 3.64
 SPAM KILLS
Nin10dude 9/11/2004 304 3.56
 Dude Man Clown Guy
Nin10dude 10/6/2004 344 3.28
 Four-Colored Block 2
Nin10dude 2/15/2003 533 3.10
 Fox McCloud (You can call it a cat if you like)
Nin10dude 2/8/2003 547 2.76
Patterns of 9