60,360 bells
 
 
 
 
 
 
 Luigi for SavySweetTart
DaViDa 11/29/2007 47 6.77
 Jack!
DaViDa 9/29/2006 116 6.39
 Morpheus
DaViDa 4/27/2006 157 5.95
 Gary the snail
DaViDa 6/30/2006 145 5.90
 VenusKamal's Avatar
DaViDa 3/14/2007 89 5.62
 Giant candycane
DaViDa 12/5/2006 99 5.57
 Pink Panther for Claraqueen
DaViDa 11/29/2007 53 5.57
 Halloween Choir
DaViDa 9/29/2006 136 5.26
 KiKi for Dre
DaViDa 11/14/2006 93 5.23
 Grandma's Doll
DaViDa 5/7/2007 62 5.23
 Pumpkin Nightie
DaViDa 10/17/2006 104 5.22
 hello blue rose 2
DaViDa 12/9/2008 40 5.20
 DaViDa
DaViDa 5/24/2006 150 5.13
 Full of Love
DaViDa 2/9/2007 87 5.11
 Pink Striped Shirt
DaViDa 5/6/2007 45 5.11
 Ball Gown for Noelcutiepup
DaViDa 11/20/2007 55 5.11
 pile of presents
DaViDa 12/5/2006 105 5.09
 Flower Blouse
DaViDa 5/14/2007 71 5.08
 Vampire Pumpkin
DaViDa 11/1/2006 118 4.98
 hello blue rose 1
DaViDa 12/9/2008 33 4.97
 Shiny 3D ball
DaViDa 12/5/2006 120 4.92
 You're not my mummy!
DaViDa 9/29/2006 116 4.91
 jacket with Brown Top
DaViDa 5/20/2007 77 4.90
 Real Woman
DaViDa 9/11/2006 155 4.88
 Fred G. Sanford
DaViDa 4/27/2006 158 4.80
Patterns of 67